Договор про выполнения работ для юридических лиц
Полезная ссылка: О нас и наших клиентах

 

ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ № **-*/**-2013

(цивільно-правовий)

 

м. Краматорськ

''**'' жовтня 2013 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Назва товариства», надалі - Замовник, у особі в.о. директора ФІП Директора., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

і гр. _______________________________________, що мешкає _________________________________________________ надалі - Виконавець, з другої сторони, разом надалі – Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей договір про таке.

 

1. Предмет договору

 

1.1.Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати  роботи по налаштуванню мережевого обладнання Cisco 881G, що знаходиться в шафі управління ******.

Роботи виконуються в строк з ** жовтня 2013р. до ** жовтня 2013 р..

Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не  підлягає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

 

1.2. Замовник забезпечує Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим Договором, Виконавець не має право укладати, змінювати та розривати від імені Замовника будь які  договори, а лише виконує зобов’язання відповідно п 1.1  

 

1.3. Замовник зобов'язаний прийняти і оплатити роботу, виконану Виконавцем.

 

2. Розмір і порядок оплати

 

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві *****(*******************) гривень з урахуванням всіх податків і зборів в тому числі ПДФО, згідно актів приймання – здачі  робіт.

 

2.2. Виконавцю здійснюється оплата в безготівковій формі на банківський рахунок.

 

3. Відповідальність сторін

 

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з діючим законодавством.

 

 

4. Дострокове розірвання договору

 

4.1. В разі порушення однією з Сторін зобов'язань за договором, інша Сторона має право розірвати його в односторонньому порядку.

 

4.2. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін.

 

5. Інші умови

 

5.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

 

5.2. Усі суперечки з приводу цього договору розглядаються у порядку, передбаченому чинним

Законодавством України.

 

 

6. Термін дії договору

 

6.1. Термін дії договору з ** жовтня 2013 р. до ** жовтня 2013 р.

6.2. За угодою Сторін та відсутності взаємних претензій договір може бути продовжено.

 

7. Юридичні адреси і реквізити Сторін

 

Замовник:

ТОВ «*****»

84306, м.****, вул..****, **

Код ЄДРПОУ: ***

п/р ***

В АТ «****** Банк» м.Київ

МФО *****

 

 

 

(підпис)

*. *. ***

М. П.

Виконавець:

 

ПІБ

паспорт

адреса

ідентифікаційний код

реквізити банку

 

 

 

(підпис)

 

 

 Обновлен 12 июл 2014. Создан 29 ноя 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 

____

______
Яндекс.Метрика